0962 729 940  maianhtaivns@gmail.com   Thứ 2 Chủ Nhật 08h:23h
Km 4.4 Pháp Vân, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Gamuda Gardens